Bruno Schulz

Jesteś tu:   Twórczość plastyczna Brunona Schulza

Twórczość plastyczna Brunona Schulza

Słynny na całym świecie Brunon Schulz zdecydowanie był samoukiem plastycznym i nie posiadał żadnego wykształcenia kierunkowego. Przez rok czasu studiował we Lwowie jednak bardzo poważna choroba płuc uniemożliwiła mu dalsze kontynuowanie nauki i w efekcie porzucił ją już na dobre. Brunon nie ma licznego dorobku plastycznego, słynie bardziej jako pisarz, jednak pewien zestaw jego prac obiega dzisiaj cały świat i cieszy się dużą popularnością. Jest to Xięga Bałwochwalcza. Po pierwsze unikalny i bardzo rzadki jest sposób malowania tych obrazków. Schulz wykorzystał tutaj technikę cliché-verre wywodzącą się tak naprawdę z Francji. Technika jest niezwykle żmudna w wykonaniu, wymaga precyzji, a do tego jest bardzo kosztowna. W późniejszym okresie Witkiewicz nazwał tę technikę mianem „skrobanki”, gdyż na tym właśnie polega główny jej etap. Zbiór tych prac wykonywany był w latach 30 XX wieku. Obrazuje on niezwykłe fantazje erotyczne Brunona. Kobiety przedstawiane są jako istoty idealnie piękne, często owiane sporą nutą fetyszyzmu. Przy nich zawsze znajdują się mężczyźni przedstawieni jako podwładni kobiet. Zazwyczaj ich twarze są niekształtne, a wzrost o wiele niższy niż kobiety. Na większości prac mężczyźni klękają lub leżą u stóp kobiet. Reszta prac Brunona była już wykonana ołówkiem lub piórkiem i nie mają one tak dużego znaczenia jak wspominana Xięga. Z jego plastycznej twórczości zachował się także jeden obraz olejny powstały w roku 1920.

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | test (X)html | test css | Login